Posted workers (meldplicht)

Vanaf 30 juli 2020 gelden er aanvullende arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden voor gedetacheerde werknemers en aanvullende plichten voor buitenlandse werkgevers.

Alle informatie en het meldloket omtrent de meldplicht kunt u vinden op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid https://www.postedworkers.nl/

Uniper Benelux n.v. heeft de plicht om de ingevulde gegevens op het meldloket te controleren, goed te keuren of af te keuren. Het niet naleven van het vervullen van de meldplicht kan mogelijk financiële consequenties kosten welke door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden opgelegd.

Uniper Benelux n.v. heeft een centraal proces ingericht om te voldoen aan de meldplicht. Als service en ondersteuning bij uw deel van de meldplicht dient u daarom onderstaande gegevens over te nemen in de daarvoor bestemde invoervelden.

  • Het niet tijdig en/of correct invullen van de meldplicht is de verantwoordelijkheid van de aanvrager, Uniper Benelux n.v. kan en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die daaruit kunnen ontstaan.

I.v.m. de centrale afhandeling dient u de naam van uw contactpersoon van Uniper Benelux n.v. in te voeren en in afwijking van uw contactpersoon de onderstaande gegevens:

Telefoonnummer : 010-2895711
E-mailadres : ubx-postedworkers@gw.sharepoint.uniper.energy