Rookregels

Rookregels Uniper locatie Maasvlakte

Uniper spreekt zich uit tegen roken en geeft aan dat roken schadelijk is voor de gezondheid en dodelijk kan zijn.

Rookpauzes

Tijdens kantooruren* is roken toestaan van:

10:00 uur tot 10:15 uur, 

12:00 uur tot 12:30 uur,

14:45 uur tot 15:00 uur.

Buiten deze tijden mag er niet gerookt worden op het terrein!

 

Uitgangspunten rookregels

Uitgangspunt van het rookregels is een verbod om op de werkplek te roken. In de Tabakswet is namelijk gesteld dat de werkgever zijn werknemers moet beschermen tegen tabaksrook.

In het gebouw – binnen en buiten de werkruimten – is het daarom verboden te roken.

  1. Rookverbod
    Het is verboden om op het gehele terrein en in alle gebouwen te roken. Het rookverbod geldt voor werkruimten, maar ook alle andere ruimten als de hal, de gangen, de bedrijfskantine en toiletten. Het rookverbod geldt voor iedereen die op het terrein van Uniper aanwezig is: personeel, ingeleend personeel en bezoekers.
  2. Rookplekken
    Er mag enkel gerookt worden op de daarvoor ingerichte rookplekken. Sigarettenpeuken en ander afval moeten worden opgeruimd.

 

Ondersteuning bij stoppen met roken

Uniper ondersteunt haar medewerkers actief bij het stoppen met roken. Indien een medewerker wil stoppen met roken en hier ondersteuning bij nodig heeft, kan hij dit kenbaar maken bij zijn leidinggevende.

 

Indien afgeweken wordt van bovengenoemde regels zullen passende maatregelen worden getroffen.

 

* Buiten kantooruren is roken toegestaan na overleg met leidinggevende.